Čemu se věnujeme

Evoluci lidského bytí

Již od prenatálního stádia se člověk neustále vyvíjí, říkáme tomu Evoluce života. Od opuštění matčina lůna se začíná naprosto nový evoluční proces jak fyzické schránky, tak i především té psychické. To jakým způsobem probíhá evoluce života jednotlivců se odvíjí od genetické dispozice vnitřních předpokladů potřebných k vývoji a v neposlední řadě i vnějším prostředím ve kterém jednotlivec vyrůstá.

VŠE SE VŠÍM SOUVISÍ

Zastavme veškeré představy

O mém pochopení Evoluce bytí

Od počátku své vlastní Evoluce bytí zažívám zajímavé věci, které  mě dnes více než kdy jindy přesvědčily o nutnosti Evolučního období, které bylo potřebné.Možná je to filmem o kvantové fyzice, možná jen mojí opozicí.
Pochopila jsem, že není potřeba měnit sebe, abychom změnili okolí, protože pokud se měníme jen za podmínek, že chceme, aby se k Nám okolí chovalo lépe, aby k nám bylo uctivější a hodné, bereme mu jeho jedinečnost a svobodu bytí. 

Ve své podstatě vytváříme nové a nové představy o přeměně vytvořené uměle v Naší mysli a uniká Nám tak skutečná realita bytí. Podívejte kolik je koučů a terapeutů v západní civilizaci a přesto je lidé neustále vyhledávají a nejlépe ty, s kterými mají dobré zkušenosti nebo mají výborné reference, mnoho z jejich klientů se vrací opakovaně, jako by do ordinace lékaře, ano všem se daří dobře, ale v okamžiku nějaké tragédie se mávnutím zázračného proutku objeví ti, kteří těží z lidské zoufalosti. Ti dobří, skutečně dobří mají paradoxně ty nejhorší reference, protože člověku nedokázali říct jak se má správně chovat a co má udělat, aby se mu dařilo dobře. Je to logické, protože oni vědí jak křehká je duše člověka v momentě ohrožení. Vědí, že nejlepší službou pro člověka je nechat ho svobodně rozhodnout, aby dokázal převzít zodpovědnost sám za sebe, za svůj život. 

Má cesta životem mě zavedla do různých míst a k různým lidem. Byla jsem sama záměrem své duše donucena absolvovat nějaké semináře a to léčení u pana Davídka a před tím 2 krát konstelace. Tito lidé nebyli šarlatáni, ale lidé, kteří skutečně umí, lidé, kteří jedou nejvyšší level v oblasti léčení. Znám také i spousty těch, kteří nejsou tak známí a přesto mi pomohli, když bylo třeba. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že patřím mezi ně. Dnes se na mě obrací spousty lidí a žádají o pomoc, vědí jak jim konkrétně mohu pomoci a vždy mi řeknou, co od mé pomoci očekávají. 

Bylo mi podivné, proč někteří dávají stále ty samé dotazy dokola a neustále mě bombardují s tím samým problémem, až mi nakonec došlo, že jsou závislí na situacích, ve kterých se nacházejí, že jsou závislí na vedení od druhých, že potřebují ruku rodičů, aby je provázeli životem. To stejné vyhledávají i v jiných interakcích života. Stále se jim opakují situace, které ve své podstatě nechtějí řešit, jen vědí, že jim ubližují. Věřte, že jsem pročetla a shlédla mnoho moudrých knih a videí, ale žádné mě neovlivnili v mém vnímání, mé reality tak, jako film CO MY VÍME. 

Dnes se více než kdy jindy před vámi obnažuji ve své podstatě vnímání mé reality. Pochopila jsem, proč se mi nedaří na 100% v každé oblasti mého života. Toto prosté zjištění mi dává šanci být skutečně sama sebou, bez podmínek, hodnocení a kritiky, to vše byly věci, které mi z jedné strany ubližovaly, ale z druhé strany mě dovedly k pochopení, že nemusím měnit sebe proto, aby se změnilo mé okolí. Zjistila jsem, že své okolí velmi silně respektuji a že vše, co vnímám z okolí jsou jen mylné představy jedinců o tom, jak bych měla odpovídat jejich představě. 

Nový život je o respektu vlastního chrámu, vlastního vnímání, vlastních myšlenkách. Narodili jsme se, abychom žili, abychom pochopili, co znamená skutečně žít. Ano okolí se logicky změní, pokud změníme své myšlení, protože budeme jinak vnímat a jinak se chovat, ale představy o nás nezmizí, jediné, co je potřeba udělat.

ZASTAVIT VEŠKERÉ PŘEDSTAVY O TOM, JAK BY MĚL NÁŠ ŽIVOT VYPADAT I VE VZÁJEMNÉ INTERAKCI S OKOLÍM. PROBUĎME V SOBĚ VLASTNÍ SÍLU, VLASTNÍ JÁ A NAŠE CESTA SE STANE KRÁSNOU A NEZÁVISLOU NA VNĚJŠÍCH OKOLNOSTECH A OSOBÁCH.

Proč vybrat právě nás

Centrum Evoluce

Individuální přístup

Životní zkušenosti mi ukázaly jak moc důležité je individuálně přistupovat k potřebám člověka s vědomím neustálého vývoje jedinečnosti evolučního bytí. 

Profesionální tým

Je moc důležité vědět, kdo se o Vás s láskou stará, komu svěřujete život. Tým je složen z odborníků, kteří zažívají Evoluci bytí, aby mohli poznatky a zkušenosti předávat dál. 

Služby přímo na tělo

Tým odborníků, který je tu pro vás

Kinesiotaping

Léčebně podpůrná metoda vyvinutá v Japonsku, princip spočívá v nanešení textilních samolepících pásek - tapů na  tělo, tak aby splnili svůj účel.


Numerologie

Datum narození hraje ve vývoji jedince velmi důležitou roli. Naučím vás jak pochopit své datum narození a využít ho k běžným činnostem života, aby se již nestával dominový efekt.

Evoluce

Metoda vyvinutá z poznatků při práci s klienty, čerpající ze znalostí nauk východních filosofií. Tato metoda je určena k efektivnímu využití osobnostního potenciálu klienta. 

Služba je vedena individiálně a formou kurzu, který vám určitě nezrujnuje rozpočet.