Není Láska, není život, co je na tom složitého?

15.10.2016

Není Láska, není život, staré moudré pořekadlo, hovoříc o přítomnosti zázraku, jež mnoho z nás odmítá, protože přináší bolest a stále se dozvídáme, že láska bolí. Láska nebolí, je to největší omyl v lidském bytí, láska jako taková prostě nebolí, bolí pocity, které vznikájí při určitých událostech spojené s láskou. Tělo je vybavené různými receptory, které reagují na různé podněty, buď fyzikální a nebo chemické. 

Láska je všeobecně známá tím, že vyvolává pocit, který vyplavuje hormon štěstí, samozřejmě jednoduše napsané a ono to v podstatě je velmi jednoduché, v momentě kdy tento pocit vymizí, klesne i hladina enedorfinu a dalších hormonů, ale stoupne hladina hormonů zodpovědných na pocitech, které vyvolají bolest uvnitř, kdy máme pocit, že nám pukne srdce, pokud je tato rovnováha narušena, pak dochází k disbalanci, jež hluboce ovlivňuje chod dalších událostí a my pak reagujeme na další podněty určitými reakcemi, kterým vůbec nemusíme rozumět. Co tedy s tím?

Nic, prostě jen plakat, plakat a plakat, dokud se v těle vše neuvolní, je potřeba si uvědomit, že sice člověk svým vědomím dokáže nemožné, ale tyto pocity by neměl potlačovat a měl by je propustit. Právě pláč a nebo křik je vhodná metoda. 

Pamatuji si, kdy mě vytočil milovaný tím, jak se ke mě zachoval, tím jak ke mě vysílal vlny hněvu a napětí, v momentě kdy toto vše došlo na hranici únosnosti, jednoduše jsem začala křičet se slovy už tě mám dost. V té chvíli se mi ulevilo a on naprosto překvapený mojí reakci se zmohl jen na nálepku histerky a šel mi raději z očí. Já se pak pokorně odebrala ukrýt do ticha a plakala, pak si představila jak jsem v nějaké polstrované místnosti a kopu do všech stran a křičím, co mi síly stačí. Druhý den jsem byla naprosto v pohodě. Je potřeba dávat najevo svoje pocity a jasně říkát, co nám vadí a co chceme.

Je potřeba si uvědomit, že láska je život, bez ní prostě žít nelze, přežívat ano, ale žít ne. Bez lásky nejsou žádné motivace, žádné možnosti, není nic jen povinnost, jen rozum a manipulace.

Mnoho z nás si plete lásku s manipulací, protože v podstatě jsme nic jiného nepoznali. Jak poznáme, že se jedná o lásku a ne o manipulaci? Jednoduše. Manipulace vede k podmínkám a povinnostem, ano můžeme se radovat a smát se, ale vždy se nás něco dotkne, něco, co nás raní, protože jediným cílem je získat výhodu jen pro sebe, nikdy to není o výhodě i pro druhou stranu. Dokonce se můžeme dočkat i podpory, ale vždy se utrousí nějaké to jízlivé slůvko, aby bylo jasné, kdo je pánem. 

Vždy něco od druhého očekáváme a stejně se projevujeme ke svým dětem, jednoduše od nich něco očekáváme a tak je manipulujeme do naší zvrácené představy o tom, jak by mělo dítko jít životem. Toto jsme se naprosto dokonale naučili od svých rodičů a ty zase od svých. Věčný koloběh, který ale máte možnost změnit. Ptáte se jak?

ZANECHTE PODMÍNEK A OČEKÁVÁNÍ, PROSTĚ JEN JDĚTE A DRUHÉHO OBEJMĚTE A NEBO MU UDĚLEJTE RADOST BEZ TOHO, ŽE BYSTE OČEKÁVALI JEHO ODVETU A PROJEV SKUTEČNÉ LÁSKY. ŽIJTE LÁSKOU UVNITŘ SEBE, PROTOŽE VY SAMI VNÍMÁTE A CÍTÍTE A ZNÁTE SE NEJLÉPE.