Není Muž jako Muž

12.11.2016

Dnešní den je pro mne ve znamení informací týkajíc se převážně mužů. Ráno začalo poměrně hekticky a než jsem se rozkoukala sedím v autě a cestou se přistihnu při hlasitém myšlení. Téma bylo poněkud všední, Muž. Proč se s nimi ženy málokdy mohou v partnerských vztazích domluvit a shodnout na nějakém konstruktivním kompromisu. A odpověď?

Prostě není Muž jako Muž.V první řadě Muže nosí a porodí žena, Matka. Průběh těhotenství a samotný porod má vliv na budoucí události, to již víme dávno, co však není jasné, je vazba matka syn a její vliv na partnerský vztah.Není to tak dávno, co jsem bědovala nad nevydařeným a problémovým vztahem s partnerem, otcem našich dětí. Neustále jsem pracovala na zlepšení sebe samé, ale stále to nebylo lepší, má otázka zněla proč? Odpověď přišla právě dnes.

Mým životem prošlo pár partnerů z jedné strany se stejnými znaky a z druhé strany měl každý něco speciálního, něco, co mě k němu poutalo. Přes den bylo možné utřídit myšlenky a pochopit informace z rána.Nerada někam muže zařazuji, hodnotím a kritizují, proto se budu snažit být objektivní, opírajíc se o fakta, jež jsem poznala na vlastní kůži.Popíšeme si 3 muže jež se zdrželi v mém životě déle jak 6 měsíců.

Myslím, že 6 měsíců je dostatečná doba na to, aby člověk poznal jestli má nějaké zásadní povahové rysy a nebo ne, po půl roce se začnou všichni postupně uvolňovat a být sami sebou. Toto je období, kdy se začíná hodnotit a zkoušet, co si kdo muže dovolit, kam až se dá zajít.

1. Muž - vzdělaný intelektuál s velkými nároky na vzdělání, umí ženu respektovat jaká je, ale chce po ní aktivitu v oblasti vzdělání, je ochoten udělat nemožné, aby se mu žena vzdělaností vyrovnala, ovšem pokud nemá ambice jít vzdělaností vysoko, je i přes velkou bolest schopen se ní rozejít, nesplňovala by podmínku společné cesty ve všech oblastech. Tento muž je velmi kultivovaný a dokáže být ženě oporou, ale i dlouze s ní polemizovat a prosazovat svoji pravdu, takže žena se stejnými rysy může lehce narazit a mohou vzniknout konflikty, nicméně tací muži si volí ženy vzdělané a podobné povahou své matky, je to právě pro touhu jejich matky, aby syn byl stejně vzdělaný jako ona.

2. Muž- mamánek, milující, citlivý a oddaný své partnerce, jenže s maminkou jistě spát nebude. Pochválí vám vše, účes, oblečení, postavu, bude k vám vzhlížet jako ke své matce, ale spát s vámi sice bude, jen si občas zaskočí do adrenalinových sexy hrátek s nějakou naprosto odlišnou ženou, než je jeho partnerka, nejlépe nechtíc se vázati, či vdanou. Jeho nejslabší stránkou je nestálost, je ochoten být vám oddaný do doby, kdy budete fungovat jako jeho matka, stejně uklízet, stejně hospodařit, stejně vychovávat, ale běda jak si půjdete vlastní cestou, začne utíkat z domova a hledat vášeň jinde, má totiž obrovský strach, že jeho maminka o něj nestojí a tak si hledá oporu jinde, v podstatě berete dítěti hračku.

 To je však to menší zlo, větší zlo je, když takovýto muž má v sobě narcistické sklony vzniklé z opičí lásky matky. To je schopen změnit se v nekontrolovatelnou šelmu a udělat vám ze života peklo, protože vlastnosti, které máte s jeho matkou totožné ho dovádějí k šílenství a jediné co může je bránit se tomu násilím v jakékoliv formě, jinak to totiž neumí. Muž takto jednající nemá vyřešený vztah se svou matkou a nenašel ani zastání u svého otce, mnohdy i otec se choval podobně.

3. Muž - Mamánek záchranář, popis je téměř totožný s mamánkem, akorát s tím rozdílem, že má potřebu stále zachraňovat. Tito muži většinou pocházejí z nucených manželství, kdy jeden z rodičů ponižuje toho druhého a nebo se vzájemně dohadují. Není to zlý muž a mnohdy má srdce na dlani, ovšem ne tam, kde by měl. 

Mnohdy své nejbližší dokáže ponížit, potopit a vzít jim veškerou sílu, protože viděl model ve svých rodičích a jedině to je správné a normální, vše ostatní je nepřípustné, takovýto muž je velmi snadno ovlivnitelný a velmi důvěřivý, nebezpečí spočívá v tom, že je ochoten věřit druhým více než svým nejbližším, což je logické, potřebuje někoho zachraňovat, ale protože nemá důvod, tak si jej najde právě v té důvěře cizím lidem. 

I on je schopen nevěry, ale pakliže narazí na další ženu, která potřebuje nějakým způsobem zachraňovat, hrozí nebezpečí, že odhodí partnerku, která již zachraňovat nepotřebuje a není nic jednoduššího, než ji hanit ještě více než před nevěrou, je ochoten s partnerkou stále žít a rodinu neopustit, protože má pocit, že by selhal v zachraňování a byl by okolí jen pro smích a to i přes to, že navenek ukazuje jasně, jak je mu partnerka lhostejná a nic k ní necítí, ale proto, že by nebyla schopná se sama o sebe postarat, tak ji nemůže opustit a to ani v momentě, kdy se zamiluje. 

Odchod nechá na své partnerce, ale i přes to bude stále tajně doufat a věřit, že bude potřebovat zachránit. Takový muž ví přesně co chce a jak to dostane. Je to určitý druh tyrana, který si své tyranství ani neuvědomuje. Paradoxně je schopen hluboké lásky, ale za podmínky, že vytvoříte potřebu být stále zachraňován. Vždy bude hledat nějaký způsob jak vás zachránit, ale nejdříve musí vytvořit situaci, která vede k zachraňování a vytvoření určité iluze, že se bez něj neobejdete.

Tak co říkáte, který z těchto mužů se vám zamlouvá milé ženy nejvíce? Mě ani jeden, protože vše co jsem popsala vytváří nějaké podmínky, které vás pasují do řádu škatulek z kterých se pak těžko dostává. Skutečně není Muž jako Muž, každý je naprostý originál, ale znaky programů a vzorců, které převzal od svých rodičů je dobré včas rozpoznat, než se dostanete do nějaké pasti. Jak to tedy poznat? 

Velice jednoduchá rada, všímejte si jak se chová ke své matce, jestli je schopen vyjádřit jak ji má rád, jestli je schopen ji sám od sebe obejmout, jestli je schopen být klidný, když mu matka něco vyčte. Všímejte si také jak se chová jeho otec ke své manželce, jaké tam proudí napětí, jestli je z nich cítit nějaká blízkost a nebo jen letitá povinnost. Všímejte si jestli je otec ke své manželce uctivý a pozorný, jak hovoří, jak se chová ke svému synovi, to vše jsou signály, které se dají snadno odhalit, dříve než dojde k nějakému vážnému spojení. A další rada zní: 

Není Muž jako Muž a proto nevěřte tomu, že chová li se k matce neuctivě,tak se k vám bude chovat hezky. Muž, který dokáže poslat svoji matku kamsi si neváží žádné ženy, protože ho to otec nenaučil.